Breadcrumbs

Zadanie

Mam katalog z plikami txt. Z każdego pliku chcę usunąć cztery pierwsze linie.

Rozwiązanie

ls | xargs -I {} sed -i -e '1,4d' {}

Wyjaśnienie

Polecenie ls wypisuje wszystkie pliki w bieżącym katalogu. Polecenie xargs dla każdego pliku wywołuje polecenie sed. W miejsce {} wstawiana jest nazwa pliku, na którym wywoływany jest sed. Polecenie sed usuwa "w miejscu" cztery pierwsze linie pliku.