Breadcrumbs

Na tej stronie prezentuję listę projektów naukowych, w których miałem przyjemność uczestniczyć jako jeden z wykonawców.

 1. CLARIN-PL: Polish part of the CLARIN ERIC research infrastructure Common Language Resources and Technology Infrastructure

  Numer grantu: 6358/IA/119/2013
  Czas trwania: styczeń 2013 – kwiecień 2016
  Źródło finansowania: MNiSW
  Typ: projekt badawczo-rozwojowy
  Kierownik: dr inż. Maciej Piasecki
  Strona domowa: http://clarin-pl.eu/
  Udział: Koordynacja prac nad rozwojem narzędzi do ekstrakcji informacji z tekstów dla języka polskiego (jednostki identyfikacyjne, wyrażenia temporalne, koreferencja, wyrażenia przestrzenne, sytuacje)
 2. Listy pożegnalne samobójców - lingwistyczne metody ustalania autentyczności tekstu

  Numer grantu: N N104 058439
  Czas trwania: październik 2010 – październik 2013
  Źródło finansowania: MNiSW
  Typ: Projekt własny
  Kierownik: dr Monika Sylwia Zaśko-Zielińska
  Strona domowa: http://www.pcsn.uni.wroc.pl/
  Udział: Opracowanie i implementacja aplikacji do transkrypcji, anotacji i analizy korpusu listów pożegnalnych. Konstrukcja klasyfikatora rozróżniającego listy prawdziwe od fałszywych.
 3. SYNAT — System Nauki i Techniki

  Numer umowy: SP/I/1/77065/10
  Czas trwania: 2010 – 2013
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Strona domowa: http://www.synat.pl/infinity1
  Udział: Jeden z głównych wykonawców etapu Etap A13 Automatyczna ekstrakcja informacji realizowanego w ramach projektu INFINITI przez Politechnikę Wrocławską
 4. NEKST — Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych

  Czas trwania: kwiecień 2009 – luty 2014
  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne
  Typ: projekt badawczo-rozwojowy
  Strona domowa: http://www.ipipan.waw.pl/nekst/
  Udział: realizacja zadania Z5
 5. Automatyczne rozpoznawanie wystąpień jednostek leksykalnych identyfikacyjnych w tekstach dziedzinowych w języku polskim

  Czas trwania: październik 2009 – marzec 2010
  Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
  Udział: projekt własny
 6. Półautomatyczna konstrukcja zasobów leksykalnych przez rozpoznawanie relacji semantycznych na podstawie danych morfo-syntaktycznych i semantycznych w korpusach tekstu

  Numer grantu: N N516 068637
  Czas trwania: 2009 – ??
  Źródło finansowania: MNiSW
  Udział: wykonawca; rozbudowa aplikacji do konstrukcji Słowosieci.
 7. CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure

  Numer grantu: IST-FP7-212230
  Czas trwania: 2008 – 2010
  Źródło finansowania: FP7-Infrastructures-2007-1.
  Strona domowa: http://nlp.pwr.wroc.pl/clarin/ (polska), http://www.clarin.eu (europejska)
  Udział: główny wykonawca polskiej części projektu; implementacja usług internetowych (web services) udostępniających narzędzia lingwistyczne dla języka polskiego (tager TaKIPI, dostęp do Słowosieci, podobieństwo znaczeniowe w oparciu o wordnet).
 8. Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego

  Numer grantu: 3T11C01829
  Czas trwania: 2005 – 2008
  Źródło finansowania: MNiSW
 9. LUNA – spoken Language UNderstanding in multilinguAl communication systems

  Numer grantu: IST-FP6-3354
  Czas trwania: 2006 – 2009
  Źródło finansowania: 6 Program Ramowy Unii Europejskiej
 10. System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby poprawy bezpieczeństwa publicznego

  Numer grantu: 0003/R/T00/2008/05
  Czas trwania: 2008 – 2010
  Źródło finansowania: MNiSW
 11. Language Technology for eLearning (LT4eL) (Technologia językowa dla kształcenia na odległość)

  Numer grantu: IST-FP6-033549
  Czas trwania: 2005 – 2008
  Źródło finansowania: 6 Program Ramowy Unii Europejskiej
  Udział: wykonawca niewielkiej części; opracowanie aplikacji do rozpoznawania definicji z wykorzystaniem metod maszynowego uczenia.