Aktualna lista publikacji znajduje się na portalu ResearchGate.